Parafia św. Jakuba Apostoła Starszego w Stawigudzie

Duch Święty fundamentem jedności

(…) „Bracia i siostry, módlmy się do Niego: Duchu Święty, pamięci Boga, ożyw w nas pamięć o otrzymanym darze. Uwolnij nas od paraliżu egoizmu i rozpal w nas pragnienie służenia, czynienia dobra. Bo gorszy niż ten kryzys, jest tylko dramat zmarnowania go, zamykając się w sobie. Przyjdź, Duchu Święty: Ty, który jesteś harmonią, uczyń nas budowniczymi jedności; Ty, który zawsze dajesz siebie, daj nam odwagę, by wyjść z siebie, aby się miłować i pomagać, by stać się jedną rodziną. Amen.”

Papież Franciszek

Galeria 21 06 2016 Wykład ksTomka


21 czerwca, w  czasie, kiedy większość Polaków emocjonowała się meczem piłki nożnej: Polska – Ukraina, Ksiądz Proboszcz wygłosił konferencję  pt. „Kościół w nauczaniu Papieża Franciszka” w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie. Wykład, podzielony na  trzy części, był próbą odpowiedzi na pytania jakie Ojciec Święty kieruje do biskupów, kapłanów i ludzi świeckich.