Parafia św. Jakuba Apostoła Starszego w Stawigudzie

Duch Święty fundamentem jedności

(…) „Bracia i siostry, módlmy się do Niego: Duchu Święty, pamięci Boga, ożyw w nas pamięć o otrzymanym darze. Uwolnij nas od paraliżu egoizmu i rozpal w nas pragnienie służenia, czynienia dobra. Bo gorszy niż ten kryzys, jest tylko dramat zmarnowania go, zamykając się w sobie. Przyjdź, Duchu Święty: Ty, który jesteś harmonią, uczyń nas budowniczymi jedności; Ty, który zawsze dajesz siebie, daj nam odwagę, by wyjść z siebie, aby się miłować i pomagać, by stać się jedną rodziną. Amen.”

Papież Franciszek

Intencje Mszalne


10 stycznia 2021 –Niedziela Chrztu Pańskiego

PONIEDZIAŁEK

07.30 – +Marian Stawarczyk

13.00 – pogrzeb Józefa Niemierzy (w Orzechowie)

WTOREK

07.30 – +Marian Stawarczyk

ŚRODA

07.30 –+Marian Stawarczyk

CZWARTEK

07.30 – +Marian Stawarczyk

PIĄTEK

07.30 – +Marian Stawarczyk

SOBOTA

07.30 – +Marian Stawarczyk

NIEDZIELA

08.00 – +Franciszka Sosnowska

11.00 – +Marian Stawarczyk

17.00 – +Maria Janowicz – 1 miesiąc po śmierci