Parafia św. Jakuba Apostoła Starszego w Stawigudzie

Zapytaj siebie, czy twoje serce nie stało się lodem

„(…) prawdziwym obliczem miłości jest miłosierdzie wobec potrzebującego życia ludzkiego. W ten sposób stajemy się prawdziwymi uczniami Jezusa i objawia się oblicze Ojca: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36). Bóg, nasz Ojciec, jest miłosierny, bo współczuje; jest zdolny do tego współczucia, do zbliżenia się do naszego bólu, do naszego grzechu, do naszych wad, do naszej nędzy.”

Papież Franciszek

Nasz Patron


Życiorys Jakuba

Litania do Świętego Jakuba Apostoła

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison,

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,

Ojcze, z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Apostołów – módl się za nami.

Królowo Męczenników – módl się za nami.

Święty Jakubie Apostole – módl się za nami.

Synu Zebedeusza – módl się za nami.

Bracie świętego Jana Apostoła – módl się za nami.

Gotowy na wezwanie Pana – módl się za nami.

Powołany przez Jezusa na ucznia – módl się za nami.

Wybrany Apostołem – módl się za nami.

Opuszczający wszystko dla Jezusa – módl się za nami.

Synu gromu – módl się za nami.

Uprzywilejowany przez swego Mistrza – módl się za nami.

Świadku wskrzeszenia córki Jaira – módl się za nami.

Urzeczony dwukrotnym cudownym połowem ryb – módl się za nami.

Obecny przy Przemienieniu Pańskim – módl się za nami.

Towarzyszący Jezusowi w Ogrójcu – módl się za nami.

Świadku męki i śmierci Jezusa – módl się za nami.

Wierny Chrystusowi aż do końca – módl się za nami.

Prześladowany dla Jezusa – módl się za nami.

Głowo Kościoła Jerozolimskiego – módl się za nami.

Jaśniejący wiarą i pobożnością – módl się za nami.

Przyjacielu Chrystusa – módl się za nami.

Znoszący wzgardę i poniżenie – módl się za nami.

Przykładzie gorliwości apostolskiej – módl się za nami.

Doskonały w ubóstwie – módl się za nami.

Niestrudzony pielgrzymie – módl się za nami.

Opiekunie wdów i sierot – módl się za nami.

Pełen miłości bliźniego – módl się za nami.

Przebaczający swemu zdrajcy i katowi – módl się za nami.

Pozyskujący go dla Chrystusa – módl się za nami.

Ścięty mieczem za wiarę – módl się za nami.

Pierwszy męczenniku wśród apostołów – módl się za nami.

Wspierający rycerzy w walce z wrogami – módl się za nami.

Patronie zakonu rycerskiego – módl się za nami.

Opiekunie pielgrzymów – módl się za nami.

Dzielny nasz obrońco w walce ze złym duchem – módl się za nami.

Niezawodny nasz Patronie przed Bogiem – módl się za nami.

Patronie Portugalii i Hiszpanii – módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzech świata –

przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzech świata –

wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzech świata –

zmiłuj się nad nami.

 

K: Módl się za nami święty Jakubie Apostole,

O: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się…

 

Wszechmogący, wieczny Boże,

który krwią męczeńską świętego Jakuba

uświęciłeś pierwsze owoce kapłaństwa Twoich Apostołów,

spraw, aby Twój Kościół został wzmocniony Jego wyznaniem wiary

i zawsze cieszył się Jego wstawiennictwem.

Panie, opiekuj się swoim ludem i strzeż go,

aby wsparty pomocą świętego Jakuba Apostoła,

podobał się Tobie swoim postępowaniem

i służył Ci w wolności ducha.

Daj nam, prosimy Cię Panie, naśladować w swoim życiu

wiarę i czyny Twego sługi świętego Jakuba Apostoła,

abyśmy wierni Tobie w wierze i miłości,

służyli Ci godnie swoim postępowaniem,

który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

 

DSC_2891-1