Parafia św. Jakuba Apostoła Starszego w Stawigudzie

Duch Święty fundamentem jedności

(…) „Bracia i siostry, módlmy się do Niego: Duchu Święty, pamięci Boga, ożyw w nas pamięć o otrzymanym darze. Uwolnij nas od paraliżu egoizmu i rozpal w nas pragnienie służenia, czynienia dobra. Bo gorszy niż ten kryzys, jest tylko dramat zmarnowania go, zamykając się w sobie. Przyjdź, Duchu Święty: Ty, który jesteś harmonią, uczyń nas budowniczymi jedności; Ty, który zawsze dajesz siebie, daj nam odwagę, by wyjść z siebie, aby się miłować i pomagać, by stać się jedną rodziną. Amen.”

Papież Franciszek

Author: , Posted: 3 maja, 2015, Categories: Bez kategorii


Stan Cmentarza

W związku z notorycznym wyrzucaniem zniczy, kwiatów, wieńców i starych pomników pod albo poza ogrodzenie cmentarza, a także samowolnym sadzeniem wysokich drzew i krzewów, wzrastają koszty utrzymania na nim porządku.

Od czerwca przedłużenie miejsca na cmentarzu po 20 latach od pogrzebu – 400 zł; nowy grób (dla parafian ) – 700 zł, z poza parafii (1300 zł). Wjazd kamieniarzy na cmentarz – 100 zł. Wszelki te wpłaty przeznaczone są tylko i wyłącznie na utrzymanie cmentarza.

Obecny stan naszego cmentarza najlepiej ilustrują załączone zdjęcia

Zdjęcia – Cmentarz