Parafia św. Jakuba Apostoła Starszego w Stawigudzie

Duch Święty fundamentem jedności

(…) „Bracia i siostry, módlmy się do Niego: Duchu Święty, pamięci Boga, ożyw w nas pamięć o otrzymanym darze. Uwolnij nas od paraliżu egoizmu i rozpal w nas pragnienie służenia, czynienia dobra. Bo gorszy niż ten kryzys, jest tylko dramat zmarnowania go, zamykając się w sobie. Przyjdź, Duchu Święty: Ty, który jesteś harmonią, uczyń nas budowniczymi jedności; Ty, który zawsze dajesz siebie, daj nam odwagę, by wyjść z siebie, aby się miłować i pomagać, by stać się jedną rodziną. Amen.”

Papież Franciszek

Pogrzeb katolicki


Pogrzeb katolicki

 

Pogrzeb jest obrzędem liturgicznym Kościoła, a nie sakramentem. Chrześcijanin, który umiera, opuszcza ciało doczesne i zniszczalne, by stanąć przed Bogiem. Dzień śmierci jest dniem rozpoczęcia nowego, wiecznego życia, dniem nowych narodzin rozpoczętym podczas chrztu świętego (Katechizm Kościoła katolickiego).

Zarówno obrzędy pogrzebu, Eucharystia i inne modlitwy za zmarłych (np. tzw. „Wypominki” w listopadzie), są przede wszystkim wyrazem miłości do nich, prośbą o miłosierdzie Boże i szczęśliwą wieczność. Dla żyjących natomiast, są wołaniem do Stwórcy o umocnienie chrześcijańskiej nadziei w życie wieczne.

Dlatego ważne jest by uczestnicy pogrzebu, wcześniej przystąpili do sakramentu pokuty i pojednania, by móc przyjąć komunię świętą. Jednakże nawet śmierć bliskich, nie pozwala na otrzymanie rozgrzeszenia i przyjmowania komunii świętej osobom żyjącym w cywilnych związkach małżeńskich i w wolnych związkach. Ta trudna sytuacja nie „zabrania” jednak szczerej i ufnej modlitwy za zmarłych.

 

Dokumenty wymagane przy omawianiu pogrzebu:

*Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego

*Karta zgonu w celu pochowania zwłok

*Zaświadczenie o przyjęciu sakramentów świętych (od kapelana szpitala, hospicjum, domu opieki)

*W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb, z parafii ostatniego miejsca jej zamieszkania

 

Sprawy pogrzebu w kancelarii może omawiać jedynie rodzina zmarłego – nigdy natomiast pracownicy zakładów pogrzebowych, chyba, że mają poświadczone notarialnie pełnomocnictwo