Parafia św. Jakuba Apostoła Starszego w Stawigudzie

Nie ma modlitw niewysłuchanych

„(…) Bóg zawsze odpowiada, że żadna modlitwa nie będzie niewysłuchana, że jest On Ojcem i nie zapomina o swoich cierpiących dzieciach.

Oczywiście, te stwierdzenia wystawiają nas na próbę, ponieważ wydaje się, że wiele naszych modlitw jest niewysłuchanych. Ileż razy prosiliśmy, a nie otrzymaliśmy, pukaliśmy a znaleźliśmy drzwi zamknięte? Jezus zachęca nas, abyśmy w takich chwilach nalegali i nie poddawali się. Modlitwa zawsze zmienia rzeczywistość: jeśli nie zmieniają się rzeczy wokół nas, to przynajmniej my się zmienimy, zmienia się nasze serce. Jezus obiecał dar Ducha Świętego każdemu, kto się modli.”

Papież Franciszek

Chrzest Święty


Chrzest święty

 

Chrzest jest pierwszym i najpotrzebniejszym sakramentem, bramą życia wiecznego. Przez ten sakrament, człowiek, niczym gałązka do pnia drzewa, zostaje wszczepiony w Chrystusa, staje się nowym stworzeniem odrodzonym z wody i Ducha Świętego (por. J 3,5). Obmyty z grzechu pierworodnego (pozbawienie pierwotnej świętości i szczęśliwości przez grzech nieposłuszeństwa pierwszych ludzi), staje się dzieckiem Bożym i członkiem wspólnoty Kościoła, który założył Jezus Chrystus.

Nie należy więc odkładać chrztu dziecka z powodu zimy czy jesieni, i związanego z tym chłodu w kościele – nasz kościół jest ogrzewany.

 

Chrztu można udzielać tylko dzieciom tych rodziców, którzy sami są ochrzczeni i wierzący, a przynajmniej jedno z nich. Bez ich wiedzy i zgody, dziecku nie udziela się go.

Jeżeli rodzice są nieochrzczeni, a proszą o ten sakrament dla swojego dziecka, można go udzielić, pod warunkiem, złożenia przez nich oświadczenia religijnego wychowania dziecka, i wybrania na jego rodziców chrzestnych osób gwarantujących wychowanie w wierze.

 

Rodzicem chrzestnym, a więc osobą, która pomoże w religijnym wychowaniu dziecka, może zostać:

*katolik, który ukończył 16 lat

*przyjął sakrament bierzmowania

*jest osobą wierzącą – to znaczy praktykującą

 

Rodzicem chrzestnym nie może być ten, kto:

*dokonał formalnego wystąpienia z Kościoła

*jest zdeklarowaną osobą niewierzącą

*żyje w małżeńskich związkach niesakramentalnych czy w wolnych związkach

*nie uczestniczy stale w niedzielnej Eucharystii

*sporadycznie się spowiada albo wcale nie korzysta z tego sakramentu

*w przypadku młodzieży szkoły średniej, nie uczęszcza na katechizację

*jest innego wyznania niż rzymskokatolickie czy grekokatolickie

 

Jeżeli rodzice dziecka nie mogą przedstawić oboje rodziców chrzestnych: ojca i matki, którzy będą rzeczywiście pomagać w jego religijnym wychowaniu, należy poprzestać na jednym chrzestnym, a druga osoba, wskazana przez rodziców, będzie pełnić funkcję świadka chrztu.

 

W naszej parafii termin chrztu można uzgodnić w zakrystii codziennie po mszy św., albo telefonicznie: 89 512 61 09.

 

Wymagane dokumenty:

Najpóźniej w niedzielę poprzedzającą chrzest do zakrystii trzeba dostarczyć następujące dokumenty:

*akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

*dane rodziców i chrzestnych oraz ich rok urodzenia i adresy zamieszkania

*zaświadczenia chrzestnych – jeżeli mieszkają w innej parafii, że mogą pełnić tę funkcję

*w przypadku chrztu dziecka z innej czy w innej parafii – zgoda proboszcza parafii, w której mieszkają rodzice i ich dziecko

 

Rodzice, chrzestni i rodzina, winni przed chrztem dziecka, przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania, o ile nie żyją w cywilnych związkach niesakramentalnych czy wolnych związkach.