Parafia św. Jakuba Apostoła Starszego w Stawigudzie

Z wiarą przeżywajmy trudności

„(…)Paweł uczy nas przeżywać trudne doświadczenia trzymając się kurczowo Chrystusa, by dojrzewało „przekonanie, że Bóg może działać w jakichkolwiek okolicznościach, nawet pośród pozornych niepowodzeń” oraz „kto się ofiaruje i oddaje się Bogu z miłości, z pewnością będzie przynosił obfity owoc” (tamże, 279). Miłość zawsze jest owocna. Miłość Boga jest zawsze owocna. Jeśli pozwolisz, by Pan w tobie działał, i przyjmiesz dary Pana, to sprawi, że dasz je innym. Pan zawsze idzie dalej. Prośmy dziś Pana, aby pomógł nam przeżywać każde trudne doświadczenie będąc wspieranymi siłą wiary; i abyśmy byli wrażliwymi na wielu rozbitków, którzy docierają wyczerpani na nasze wybrzeża, byśmy i my potrafili przyjąć ich z miłością braterską, która pochodzi ze spotkania z Jezusem. To właśnie ocala od chłodu obojętności i okrucieństwa.”

Papież Franciszek

Chrzest Święty


Chrzest święty

 

Chrzest jest pierwszym i najpotrzebniejszym sakramentem, bramą życia wiecznego. Przez ten sakrament, człowiek, niczym gałązka do pnia drzewa, zostaje wszczepiony w Chrystusa, staje się nowym stworzeniem odrodzonym z wody i Ducha Świętego (por. J 3,5). Obmyty z grzechu pierworodnego (pozbawienie pierwotnej świętości i szczęśliwości przez grzech nieposłuszeństwa pierwszych ludzi), staje się dzieckiem Bożym i członkiem wspólnoty Kościoła, który założył Jezus Chrystus.

Nie należy więc odkładać chrztu dziecka z powodu zimy czy jesieni, i związanego z tym chłodu w kościele – nasz kościół jest ogrzewany.

 

Chrztu można udzielać tylko dzieciom tych rodziców, którzy sami są ochrzczeni i wierzący, a przynajmniej jedno z nich. Bez ich wiedzy i zgody, dziecku nie udziela się go.

Jeżeli rodzice są nieochrzczeni, a proszą o ten sakrament dla swojego dziecka, można go udzielić, pod warunkiem, złożenia przez nich oświadczenia religijnego wychowania dziecka, i wybrania na jego rodziców chrzestnych osób gwarantujących wychowanie w wierze.

 

Rodzicem chrzestnym, a więc osobą, która pomoże w religijnym wychowaniu dziecka, może zostać:

*katolik, który ukończył 16 lat

*przyjął sakrament bierzmowania

*jest osobą wierzącą – to znaczy praktykującą

 

Rodzicem chrzestnym nie może być ten, kto:

*dokonał formalnego wystąpienia z Kościoła

*jest zdeklarowaną osobą niewierzącą

*żyje w małżeńskich związkach niesakramentalnych czy w wolnych związkach

*nie uczestniczy stale w niedzielnej Eucharystii

*sporadycznie się spowiada albo wcale nie korzysta z tego sakramentu

*w przypadku młodzieży szkoły średniej, nie uczęszcza na katechizację

*jest innego wyznania niż rzymskokatolickie czy grekokatolickie

 

Jeżeli rodzice dziecka nie mogą przedstawić oboje rodziców chrzestnych: ojca i matki, którzy będą rzeczywiście pomagać w jego religijnym wychowaniu, należy poprzestać na jednym chrzestnym, a druga osoba, wskazana przez rodziców, będzie pełnić funkcję świadka chrztu.

 

W naszej parafii termin chrztu można uzgodnić w zakrystii codziennie po mszy św., albo telefonicznie: 89 512 61 09.

 

Wymagane dokumenty:

Najpóźniej w niedzielę poprzedzającą chrzest do zakrystii trzeba dostarczyć następujące dokumenty:

*akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

*dane rodziców i chrzestnych oraz ich rok urodzenia i adresy zamieszkania

*zaświadczenia chrzestnych – jeżeli mieszkają w innej parafii, że mogą pełnić tę funkcję

*w przypadku chrztu dziecka z innej czy w innej parafii – zgoda proboszcza parafii, w której mieszkają rodzice i ich dziecko

 

Rodzice, chrzestni i rodzina, winni przed chrztem dziecka, przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania, o ile nie żyją w cywilnych związkach niesakramentalnych czy wolnych związkach.