Parafia św. Jakuba Apostoła Starszego w Stawigudzie

W każdym położeniu możemy uwielbiać Boga

(…) „Święci i święte ukazują nam, że zawsze można uwielbiać Boga, w dobrej i złej doli, ponieważ Bóg jest wiernym przyjacielem – to jest podstawą uwielbienia: Bóg jest wiernym przyjacielem, a Jego miłość nigdy nie zawodzi. Jest On zawsze obok nas. Zawsze nas oczekuje. Ktoś powiedział: jest jak strażnik, który jest blisko ciebie, i pozwala tobie w sposób pewny iść naprzód w chwilach trudnych, mrocznych, miejmy odwagę, by powiedzieć: „Pochwalony bądź, Panie mój”, uwielbiać Pana. To nam bardzo dobrze zrobi.”

Papież Franciszek

Pogrzeb katolicki


Pogrzeb katolicki

 

Pogrzeb jest obrzędem liturgicznym Kościoła, a nie sakramentem. Chrześcijanin, który umiera, opuszcza ciało doczesne i zniszczalne, by stanąć przed Bogiem. Dzień śmierci jest dniem rozpoczęcia nowego, wiecznego życia, dniem nowych narodzin rozpoczętym podczas chrztu świętego (Katechizm Kościoła katolickiego).

Zarówno obrzędy pogrzebu, Eucharystia i inne modlitwy za zmarłych (np. tzw. „Wypominki” w listopadzie), są przede wszystkim wyrazem miłości do nich, prośbą o miłosierdzie Boże i szczęśliwą wieczność. Dla żyjących natomiast, są wołaniem do Stwórcy o umocnienie chrześcijańskiej nadziei w życie wieczne.

Dlatego ważne jest by uczestnicy pogrzebu, wcześniej przystąpili do sakramentu pokuty i pojednania, by móc przyjąć komunię świętą. Jednakże nawet śmierć bliskich, nie pozwala na otrzymanie rozgrzeszenia i przyjmowania komunii świętej osobom żyjącym w cywilnych związkach małżeńskich i w wolnych związkach. Ta trudna sytuacja nie „zabrania” jednak szczerej i ufnej modlitwy za zmarłych.

 

Dokumenty wymagane przy omawianiu pogrzebu:

*Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego

*Karta zgonu w celu pochowania zwłok

*Zaświadczenie o przyjęciu sakramentów świętych (od kapelana szpitala, hospicjum, domu opieki)

*W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb, z parafii ostatniego miejsca jej zamieszkania

 

Sprawy pogrzebu w kancelarii może omawiać jedynie rodzina zmarłego – nigdy natomiast pracownicy zakładów pogrzebowych, chyba, że mają poświadczone notarialnie pełnomocnictwo