Parafia św. Jakuba Apostoła Starszego w Stawigudzie

W każdym położeniu możemy uwielbiać Boga

(…) „Święci i święte ukazują nam, że zawsze można uwielbiać Boga, w dobrej i złej doli, ponieważ Bóg jest wiernym przyjacielem – to jest podstawą uwielbienia: Bóg jest wiernym przyjacielem, a Jego miłość nigdy nie zawodzi. Jest On zawsze obok nas. Zawsze nas oczekuje. Ktoś powiedział: jest jak strażnik, który jest blisko ciebie, i pozwala tobie w sposób pewny iść naprzód w chwilach trudnych, mrocznych, miejmy odwagę, by powiedzieć: „Pochwalony bądź, Panie mój”, uwielbiać Pana. To nam bardzo dobrze zrobi.”

Papież Franciszek

Ikona św. Józefa Sprawiedliwego


W naszym kościele powitaliśmy nową ikonę św. Józefa Sprawiedliwego.

„…Chrystus ukazany na ikonie nie jest małym bezbronnym dzieckiem, a młodzieńcem ukazanym w ikonograficznym typie Emmanuela. Ozdobiona złotymi blaskami boskiej mocy szata czyni z Niego Chrystusa Pantokratora, Wszechwładcę zasiadającego na majestacie, który przychodzi sądzić i zbawiać żywych i umarłych. Greckie litery wpisane w krzyżowy nimb wokół Jego głowy są zapisem niewymawialnego imienia Boga i świadczą w ten sposób, że On i Ojciec jedno są. Chrystus trzyma w swojej dłoni zwój, na którym znajduje się siedem pieczęci. Ta symbolika czyni z Niego Apokaliptycznego Baranka, którego stróżem i pasterzem tu na ziemi był Józef.

Laska Józefa jest symbolem jego władzy pasterskiej, której na ziemi poddał się wcielony Bóg, a także odnosi się do apokryficznej opowieści mówiącej o wyborze Józefa na opiekuna Najświętszej Dziewicy – spośród kijów zacnych młodzieńców Izraela, tylko kij Józefa rozkwitł, co śmiało porównać można z cudem laski Aarona. Odniesienie do laski Aarona czyni także z Józefa postać kapłańską w obrębie świątyni swojego domu. To on przewodniczył domowym liturgiom, których wymagało Prawo, wprowadzał Chrystusa w Przymierze Ludu Izraela i był dla Niego pierwszym nauczycielem wiary. Laska ta posiada także symbolikę chrystologiczną i mariologiczną będąc symbolem różdżki z pnia Jessego „I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej” – siedem liści wyrosłych z laski symbolizuje właśnie siedem darów Ducha Pańskiego. Różdżką z pnia Jessego w tradycji Kościoła była zarówno sama Najświętsza Maryja Panna, jak i sam Chrystus. Dla obu Józef jest stróżem i opiekunem. …”

fragment opisu ikony, pełny tekst na stronie autora ikony:

Pełny opis ikony

 

14 maja – Święty Maciej, Apostoł


Z Dziejów Apostolskich wynika, że Maciej był jednym z pierwszych uczniów Jezusa. Wybrany został przez Apostołów do ich grona na miejsce Judasza, po jego zdradzie i samobójstwie (Dz 1, 15-26). Maciejowi udzielono święceń biskupich i władzy apostolskiej przez nałożenie rąk.  Czytaj więcej…